Unbox bộ 23 cuốn 鬼滅の刃 japan edition

Unbox bộ 23 cuốn 鬼滅の刃 japan edition

Bộ này full trên fahasa nha mn có bản tiếng việt của kim đồng và cả bản tiếng nhật